پایان نامه ها

نويسنده  عنوان  استاد راهنما  رشته / گرايش تاريخ 
مصطفی جوادیان شبیه سازی اندرکنش آبخوان و جریان سطحی در سناریوهای مختلف بهره برداری از منابع آب (مطالعه موردی دشت ارومیه) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب ۱۳۹۶
ندا امامی تحلیل ترمودینامیکی نحوه ی تغییرات زمانی غلظت نمک (مطالعه موردی دریاچه ارومیه) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب ۱۳۹۶
سروش سراوانی ارزیابی حکمرانی آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و اثرات آن بر وضعیت منابع آب حوضه در چارچوب مدیریت انطباقی دکتر مسعود تجریشی مهندسی و مدیریت منابع آب ۱۳۹۶
مهدی فریدونی استفاده از رطوبت خاک به عنوان یک باران سنجش طبیعی جهت تخمین میزان بارندگی با استفاده از الگوریتم SM2RAIN (مطالعه موردی: دشت میاندوآب) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب ۱۳۹۵
مهدی اکبری تعیین ضریب رواناب حوضه آبریز دریاچه ارومیه به کمک مدلهای تجربی و فناوری سنجش ازدور (RS) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب ۱۳۹۵
پریسا حیدری توسعه مدل استخراج عمق اپتیکی ذرات معلق با قدرت تفکیک مکانی بالا دکتر مسعود تجریشی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۴
حمید فرهمند استفاده بهینه از منابع طبیعی در برنامه ریزی و تعیین الگوی کشت (مطالعه موردی: دشت میاندوآب) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب ۱۳۹۴
راضیه ترقی دلگرم پیش بینی بلندمدت بارش فصلی و جریان رودخانه به کمک متغیرهای اقلیمی اقیانوسی- جوی (مطالعه موردی: سد بوکان) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب ۱۳۹۴
سامان رفیعی مدلسازي تخصیص آب بر پایه رفتار هیدرولوژیکی حاکم بر دشت هاي بحرانی (مطالعه موردي: دشت مشهد) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب ۱۳۹۴
حامد حمزه خانی مدلسازي آب زيرزميني به منظور بررسي اثربخشي آبخوان بر جريانات سطحي با اعمال سياستهاي مختلف بهره برداري به كمك فناوري سنجش ازدور (مطالعه موردي: دشت مياندوآب) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب ۱۳۹۴
امیر محمودی انزابی شبیه سازی فسفر در دریاچه های درون شهری و تأثیر اقدامات سازه ای و مدیریتی بر بار ورودی به دریاچه با نگاه حوضه آبریز (مطالعه موردی: دریاچه مصنوعی چیتگر) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب ۱۳۹۳
صدیقه السادات قاضی زاده هاشمی ارائه روشی جهت تخمین زمان تمرکز رواناب سطحی در حوضه های کوچک شهری (تهران) دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب ۱۳۹۳
نازنین حق پرست شبیه سازی هیدرولیکی و رسوب رودخانه های عبوری از شهر در اثر تغییر کاربری و توسعه فعالیت های عمرانی (مطالعه موردی حوزه آبریز رودخانه کن) دکتر مسعود تجریشی سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۳
مریم ابهری رشت آبادی شبیه سازی هیدرولیکی اثرات اجرای سازه ها بر فرسایش بستر رودخانه های درون شهری توسط نرم افزار HEC-RAS (مطالعه موردی رودخانه کن) دکتر مسعود تجریشی سازه های هیدرولیکی ۱۳۹۳
امیر مداری بناب طراحی یک شبکه پایش جهت رصد تغییرات متغیرهای محیطی بر روی دریاچه ارومیه دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب ۱۳۹۳
امیرحسین دهقانی پور اثرات تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه بر اقلیم محلی حوضه آبریز دکتر مسعود تجریشی مهندسی آب ۱۳۹۲
مجید دلکش شبيه سازي انتشار فسفر بااستفاده از مدل SWAT (مطالعه موردي:حوضه کن) دکتر مسعود تجریشی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۲
کوروش بهرنگ مدل سازی حرکت و نفوذ رواناب در جوی باغچه ها دکتر مسعود تجریشی مهندسی محیط زیست ۱۳۹۲
ابراهيم احمدي شرف تعيين مكان هاي مناسب قرارگيري حوضچه هاي ذخيره به منظور كنترل سيلابهاي شهري دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب ۱۳۹۱
سيما جهانباني وشاره مقايسه روشهاي تجربي برآورد تبخير از سطح درياچه هاي شور با استفاده از معادله بيلان انرژي (مطالعه موردي: درياچه اروميه) دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست ۱۳۹۰
امير محمودي انزابي بررسي تغييرات و ميزان نفوذپذيري خاكهاي باغچه اي شهر تهران (محدوده سيل برگردان غرب) دكتر مسعود تجريشي پروژه كارشناسي ۹۰-۱۳۹۱
آرزو صميمي ابيانه خصوصيات مواد معلق و گرد و غبار موجود در سقف ها و معابر در شهر تهران دكتر مسعود تجريشي پروژه كارشناسي ۹۰-۱۳۹۱
احسان ثابتي امينايي مدلسازي كمي روانابهاي شهري و بررسي تأثير نفوذپذيري بر دبي سيلاب (مطالعه موردي: مسيل مقصودبيگ- صدر) دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب ۱۳۹۰
اميرحسن كرمانشاه بررسي علل وقوع گرد و غبار در مناطق غربي كشور و تأثير آن بر تغييرات اقليمي دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست ۱۳۹۰
سكينه توكلي بهبود كيفيت رواناب شهري با استفاده از بهترين راهكارهاي مديريتي با درنظر گرفته ملاحظات اقتصادي دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست ۱۳۹۰
فاطمه كاظمي پركوهي خصوصيات ذرات موجود در رواناب شهر تهران دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست ۱۳۹۰
زهرا زنگنه مدار پهنه بندي خطر جريان واريزه اي در حوزه هاي آبريز اطراف تهران دكتر مسعود تجريشي مهندسي خاك و پي ۱۳۹۰
محمد قنبري بررسي عملكرد جويپاغچه هاي بومي شهر تهران به منظور طراحي جهت حذف آلاينده هاي رواناب سطحي دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست ۱۳۹۰
محسن وطن پرست مدلسازي رواناب شهري و درياچه هاي طبيعي پذيرنده رواناب با رويكرد اجرايي دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب ۱۳۹۰
ميثم كمالي بررسي عملكرد روسازي نفوذپذير در حذف آلاينده از رواناب سطحي دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب ۱۳۹۰
عماد محجوبي كاربرد ابزارهاي داده كاوي در پيش بيني تغييرات شوري و تخمين ميزان تبخير دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست ۱۳۸۹
محمود عظيمي بزچلويي پيش بيني بلندمدت بارش فصلي و جريان رودخانه به كمك منطقه اي كردن متغيرهاي اقليمي اقيانوسي- جوي دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب ۱۳۸۹
عابده السادات عبدالغفوريان مدل تخصيص بهينه منابع آب و آب بازيافتي از تصفيه خانه ها جهت مصارف آب در شهرهاي بزرگ (مطالعه موردي: شهر تهران) دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست ۱۳۸۸
مصطفي نشاسته گر كاربرد روش تلفيق تصميم گيري چندمعياره در جانمايي تصفيه خانه هاي غيرمتمركز فاضلاب در كلان شهرها دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست ۱۳۸۸
فائزه خاكبازان به كارگيري مدل شبيه سازي هيدرولوژيكي و بيلان انرژي در تخمين تغييرات سطح آب زيرزميني دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب ۱۳۸۸
مهدي مغربي مدلسازي سير و حركت باكتري كليفرم در رودخانه جاجرود دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست ۱۳۸۷
مريم سلطاني مدلسازي كيفي نهرهاي درون شهري دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست ۱۳۸۷
امين حسني مدلسازي ميزان تبخير از سطوح آزاد آبي مناطق خشك (مطالعه موردي: سد ساوه) دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب ۱۳۸۷
مهدي جمشيدي مدلسازي توليد و انتشار نيترات در حوزه رودخانه جاجرود دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست ۱۳۸۷
حامد عاشوري دكتر احمد آبريشم چي مهندسي آب ۱۳۸۷
مريم عمادزاده كاربرد سنجش از دور در تخمين كارايي آب در مقياس حوضه اي (مطالعه موردي: زيرحوضه قره سو) دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب ۱۳۸۶
بهنام شكرالهي يانچشمه ارزيابي سناريوهاي مختلف بهره برداري از منابع آب و خاك در مقياس حوزه اي بر تغييرات زماني و مكاني شوري دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب ۱۳۸۶
اميررضا شريفي مدلسازي تأثير توسعه بالادست و انتقال آب بين حوضه اي بر توليد انرژي برقابي در سدهاي سري با استفاده از مدلسازي پويايي سيستم دكتر مسعود تجريشي سازه هيدروليكي ۱۳۸۶
منيره ميزباني مدلسازي حوضه اي با استفاده از روش پويايي سيستم به منظور بررسي تأثيرات انتقال آب بين حوضه اي در بهبود وضعيت كارايي آب در حوضه دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب ۱۳۸۶
حميد طاهري شهرآئيني استخراج پارامترهاي كيفي آب به كمك داده هاي ماهواره اي و مدلسازي معكوس معادله انتقال تشعشع به روش يادگيري فعال دكتر احمد ابريشم چي  رساله دكترا ۱۳۸۶
علي اصغر شم آبادي مدلسازي كيفي درياچه هاي درون شهري به كمك GIS دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست ۱۳۸۶
حسین علیزاده ارزيابي تأثير هيدرولوژيكي سناريوهاي تخصيص آب در سطح حوضه با استفاده از نرم افزار WEAP (مطالعه موردي بالادست حوضه سد كرخه) دكتر احمد ابريشم چي مهندسی آب ۱۳۸۵
سمانه سيدقاسمي پيش بيني تغييرات جريان رودخانه در اثر تغييرات اقليم دكتر احمد ابريشم چي مهندسی آب ۱۳۸۵
نینا عمانی تخمین پتانسیل ورودی به مخازن سدها با استفاده از مدل SWAT و تصاویر ماهواره ای دكتر مسعود تجريشي سازه هیدرولیکی ۱۳۸۵
محمد اکبریان پيش بيني رواناب با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي دكتر مسعود تجريشي مهندسی آب ۱۳۸۵
امید اسماعیلی پهنه بندي مراكز توليد غبار كشور با استفاده از فناوري سنجش از دور دكتر مسعود تجريشي مهندسی محیط زیست ۱۳۸۵
احمد ملكي نسب مديريت تقاضاي آب شهري و ارزيابي صرفه جويي آب به واسطه نصب قطعات كاهنده مصرف دكتر احمد ابريشم چي مهندسي آب ۱۳۸۴
سعيد گليان تحليل سياست هاي بهره برداري از منابع آب در حوزه آبريز با استفاده از روش مدلسازي پويايي سيستم دكتر احمد ابريشم چي مهندسي آب ۱۳۸۴
سعيد جمالي ساخت مدلهاي پيش بيني جريان رودخانه و بهره برداري از مخزن سد با استفاده از سيستم هاي استنباط فازي دكتر احمد ابريشم چي سازه هيدروليكي ۱۳۸۴
سميه سيما لحاظ حق آبه زیست محیطی در مدل بهره برداری از مخزن دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست ۱۳۸۴
مهدي پورعبداله مقايسه مدلهاي SWAT , RUSLE  در تخمين فرسايش حوزه اي دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست ۱۳۸۴
ابراهيم مؤمني مدلسازی بهره برداری از مخزن چند منظوره با استفاده از روش پویایی سیستم دكتر مسعود تجريشي سازه هيدروليكي ۱۳۸۴
رضا نجف زاده شبيه سازي جريان رودخانه با مدل SRM به کمک  داده هاي سنجش از دور (RS) و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) دكتر احمد ابريشم چي مهندسی آب ۱۳۸۳
مهدي احمدي بررسي فني- اقتصادي روشهاي متداول تصفيه فاضلاب صنايع غذايي در شرايط اقليمي ايران دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست ۱۳۸۳
سياوش عيسي زاده تعيين ميزان فسفر رها شده از رسوبات در مخازن آبي و مدلسازي آن دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست ۱۳۸۳
نوشين صادقي مدلسازي بهره برداري مخزن به منظور مديريت سيلاب به روش سيستم ديناميك دكتر احمد ابريشم چي مهندسي آب ۱۳۸۲
شهربانو حضرتي مطالعه عوامل مؤثر بر تغييرات تراز درياچه اروميه و ميزان تأثير شاخص NAO دكتر احمد ابريشم چي مهندسي آب ۱۳۸۲
عباس محمدي بررسي تأثير تبخير بر شوري مخازن آب شيرين در مناطق خشك. مطالعه موردي (مخازن چاه نيمه) دكتر مسعود تجريشي مهندسی محيط زيست ۱۳۸۲
صابر مسعودي تشخيص و مدلسازي تركيبات مولد طعم و بو در مخازن آب دكتر مسعود تجريشي مهندسی محيط زيست ۱۳۸۲
پويا كلدي تعيين حد مجاز ورود مواد آلي مغذي به مخزن سد لتيان براي جلوگيري از تغذيه گرايي آن دكتر مسعود تجريشي مهندسی محيط زيست ۱۳۸۲
عليرضا توسلي شبيه سازي تغييرات غلظت كلر باقيمانده در شبكه توزيع آب راوند دكتر مسعود تجريشي مهندسی محيط زيست ۱۳۸۱
عليرضا خطيب شبيه سازي هيدروديناميكي رژيم جريان در محيط كم عمق. مطالعه موردي (درياچه هامون هيرمند) دكتر مسعود تجريشي مهندسی آب ۱۳۸۱
مهدی بشاورد مديريت آب شهری در مناطق خشک به روش به روش تصميم گيری چند معياره ( مطالعه موردی شهر کاشان ) دكتر احمد ابريشم چي مهندسی آب ۱۳۸۱
مهدی نظر زاده مديريت جامع آب شهر کاشان با تاکيد بر جنبه های اقتصادی و اجتماعی دكتر احمد ابريشم چي مهندسی آب ۱۳۸۱
پريسا احمد پور مدلسازی انتقال ويروس در محيط متخلخل اشباع جهت تعيين حريم چاه دكتر مسعود تجريشي مهندسی محيط زيست ۱۳۸۱
محمد ارحامی شبيه سازی تغيرات کيفی آب مخزن سد لتيان و اثر انحراف آب لوارک بر آن دكتر مسعود تجريشي مهندسی محيط زيست ۱۳۸۱
علی تفرج نوروز تحليل و مدل سازی استوکستيک تراز سطح آب مجموعه تالابی درياچه هامون دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب ۱۳۸۰
ليلا افتخاريان تحليل عدم قطعيت پروفيل سطح آب رودخانه بمنظور بررسی قابليت اعتماد سيل بندها دكتر احمد ابريشم چي سازه‌هاي هيدروليكي ۱۳۸۰
ناصر سعادتخواه برآورد تبخير از سطح آب در مناطق خشك دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب ۱۳۸۰
بهناز خاكباز تحليل ريسك و قابليت اعتماد روگذري سيل‌بند رودخانه دكتر مسعود تجريشي سازه هاي هيدروليكي ۱۳۸۰
سيد مهدي بابايي نژاد پيروز مميزي و كاهش مصرف آب در صنعت قند , (با نگرش بر كارخانة قند اصفهان) دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط‌زيست ۱۳۷۹
علي ابراهيميان كاربرد تصميم گيري چند معياره در مديريت آب شهري دكتر احمد ابريشم چي مهندسي آب ۱۳۷۹
سيداويس ترابي بررسي عددي زير تراوش در خاكريزها دكتر مسعود تجريشي سازه هاي هيدروليكي ۱۳۷۹
سيد امين سارنگ بررسي اثر افزايش ارتفاع سد بر كيفيت آب خروجي از مخزن آن دكتر مسعود تجريشي سازه‌هاي هيدروليكي ۱۳۷۹
حميد طاهري‌شهرآئيني برآورد پراكنش مكاني آلاينده هاي موجود در بارانهاي سياه ناشي از سوختن چاههاي نفت كويت در جنوب كشور دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط‌زيست ۱۳۷۹
داود نورمحمدي بررسي اثر سرعت جريان و نحوه كلرزني بر تشكيل بيوفيلم در لوله‌ها دكتر مسعود تجريشي مهندسي محيط زيست ۱۳۷۸
بهرام ملك محمدي ارائه يك روش مناسب براي تعيين بيمه سيلاب در محدوده مناطق شهري دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب ۱۳۷۸
عليرضا مخترع تعيين خسارت سيل و انتخاب گزينه غيرسازه‌اي مناسب مهار سيلاب در مناطق شهري دكتر مسعود تجريشي مهندسي آب ۱۳۷۸
افشين صالحي تعيين ارتفاع سيل بند با در نظر گرفتن تغييرات كف بستر رودخانه , (مطالعه موردي رودخانه سيستان) دكتر مسعود تجريشي سازه‌هاي هيدروليكي ۱۳۷۸