تماس با ما

مکان ما
آدرس و اطلاعات تماس با دفتر

دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان فلسفه علم، دفتر مطالعات آب و محیط زیست، اتاق ۱۲۱

آدرس وبسایت: ewrc.sharif.ir

ایمیل: ewrc@sharif.ir

تلفن : ۶۶۱۶۴۱۸۵، ۶۶۱۶۴۱۸۶

تلفاکس: ۶۶۰۳۶۰۱۶