شیرین شرفبافی

شیرین شرفبافی

نام و نام خانوادگی:  شیرین شرفبافی

مدارک تحصیلی:

کارشناسی مهندسی کشاورزی- خاکشناسی وکارشناسی ارشد پیدایش – رده بندی و ارزیابی خاکها و اراضی –

دارای گواهینامه دوره اصول سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS )

فعالیتهای تحقیقاتی:

تحقیق و بررسی در خصوص آلودگی خاکهای آهکی و غیرآهکی 19 استان کشور به مواد شیمیایی و ارزیابی و طبقه بندی آنها با توجه به نقشه خاکهای ایران و دارای دو مقاله با عناوین زیر در مجله علمی- پژوهشی سازمان تحقیات آب و خاک کشور www.srgournal.ir

  • مشخصات جذب سطحی کادمیم در تعدادی از خاکهای آهکی ایران
  • اثر غلظت کادمیم و سرب اضافه شده بر زیست فراهمی آنها

مطالعه و پایش ریزگردهای نشأت گرفته از دریاچه ارومیه با اهداف شناسایی الگوهای زمانی- مکانی ریزگردهای استانهای آذربایجان شرقی و غربی در سالهای قبل از ایجاد بحران دریاچه ارومیه به همراه شناسایی کانونهای احتمالی ایجاد غبار در آن سالها در مرکز سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف (هم اکنون)

سوابق کاری:

بررسی و تعیین محل پستهای مخابراتی از طریق شناسایی خطوط تراز توسط تفسیر عکسهای هوایی در سازمان سنجش از دور ایران – کارشناس واحد سازه در شرکت مهندسین مشاور نوها-کارشناس واحد طراحی در شرکت مهندسین مشاور رهاداکسین- کارشناس دفتر فنی و مشاور طراحی اسکلت فلزی در شرکت ساختمانی ست

مهارتهای رایانه و زبانهای خارجی:

مهارتهای عمومی رایانه (ویندوز، اینترنت و … )- نرم افزار اتوکد دو و سه بعدی – X Steel- آشنایی با نرم افزار های ENVIS , ILWISو مسلط به زبان انگلیسی و ترکی استانبولی

موقعیت: کارشناس مقیم
تخصص ها: خاک شناسی و زمین شناسی