پویا کمیلیان

پویا کمیلیان

سوابق و تجربیات:

 

–     مرکز سنجش دور دانشگاه صنعتی شریف                                                                                             15/1/94 تا کنون

محقق

       –    اداره مهندسی نیروی هوایی ارتش                                                                                                       1/2/93 1/3/94

                طراح و کنترل پروژه (دوره خدمت)

         –    عضو سازمان نظام مهندسی                                                                                                                1/7/93 تا کنون

             پروانه نظارت اجرا

         –   عضو تیم برگزاری کارگاه جمع بندی استفاده مجدد از فاضلاب در کشاورزی                                               تیر 92

               دانشگاه صنعتی شریف با همکاری دانشگاه سازمان ملل

–             انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی نوسانات حجم ذخایر زمینی آب با استفاده از ماهواره GRACE “

تحت مشارکت علمی با دکتر آل محمد(MIT) و دکتر مختاری(Calgari) و همچنین گروه مطالعات آب و محیط زیست دانشگاه فرانکفورت آلمان

         –    شرکت ره طرح                                                                                                                                   1/4/89 1/6/89

                 کارآموز (پروژه ادامه خط 1 قطار شهری مشهد- اتصال پایانه قطار شهری به فرودگاه شهید هاشمی نژاد)

         –   هیات تحریریه دفتر مجله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شریف                                             1/7/86 1/7/89

              مسئول واحد علمی

 مهارت ها:

                   تسلط به نرم افزارهای:

ETABS – HEC-RAS – HEC-HMS – ArcGIS – EPANET – ANSYS – VENSIM – Maple – SAP2000

MATLAB – Visual Studio – Microsoft Office (Word, Excel, Microsoft Project,…)

       آشنایی مطلوب با مدل های جهانی هیدرولوزیکی مانند WGHM و GLDAS و استفاده گسترده از آنان در پایان نامه

              –     گذراندن موفق دوره کاربرد GIS و RS در محیط زیست، دانشگاه شریف

                                     پروژه روندیابی نیترات (مورد مطالعاتی: Tampa Bay, Florida)

   گذراندن موفق دوره تحلیل دینامیکی سیستم هابا پروفسور علینقی مشایخی، دانشکده مدیریت دانشگاه شریف

                                 انجام پروژه بهره برداری همزمان از مخازن سطحی و زیرزمینی تحت واحد درسی بالا

 

–     گذراندن موفق دوره آنلاین آموزش ماشین Machine Learning، دانشگاه استنفورد، به همراه گواهینامه معتبر

 

     آشنایی با مسائل مرتبط با تکنیک های سنجش از دور در بحثهای کمی و کیفی منابع آب

                  انجام موفق پروژه های:

                                   طراحی راه، طراحی سازه های فولادی و بتنی، مدیریت پروژه، برآورد پروژه و

موقعیت: کار شناس مقیم
تخصص ها: سنجش از دور و محیط زیست
روز کاری: یکشنبه, شنبه